Pilonidal sinüs və ya tük (qıl) dönməsi (Büzdümün dermoid kisti)